Aktuality - akce - nepoužívat


Změna adresy pro přístup na stránky obce Višňová od 1.9.2013

Nová adresa:
www.obecvisnova.czČOV

Dne 27.8.2013 uvedla obec na základě rozhodnutí vodohospodářského úřadu čistírnu odpadních vod do jednoročního zkušebního provozu.

Obec Višňová žádá všechny vlastníky nemovitostí,kteří jsou napojeni na domácí předčištění odpadních vod (septiky atd.) aby je vyřadily z provozu a tím propojily svoje odpady přímo do stávající kanalizace obce.